De vraag is niet langer ‘Zouden we’, maar eerder ‘Hoe gaan we’ cloudoplossingen toepassen. Tegen 2022 zou 90 % van de bedrijfsmodellen op de cloud gebaseerd kunnen zijn. Het is verre van een modeverschijnsel, maar gewoon het antwoord op een overduidelijke constatering: de verwachtingen van de klant zijn veranderd. Hier zijn 10 cruciale stappen die door IBM werden geïdentificeerd, en die CIO’s in staat stellen om een stevig kader te definiëren en zo de steun van de stakeholders van het project te krijgen.

Zorg voor de ondersteuning van het topmanagement

Managementondersteuning is een voorwaarde die hand in hand gaat met de identificatie van (al) uw stakeholders en de implementatie van een communicatieplan dat aan hen is gewijd. Het doel is het verkrijgen van een stevige en representatieve buy-in van de gehele organisatie. Stap voor stap consolideert u het proces van digitale transformatie en overgang naar de cloud.

Zorg voor een perfecte afstemming tussen het bedrijf en de gekozen technologie

Het idee is niet om de besluitvorming ingewikkelder te maken, maar om uw tijd en de te nemen stappen te optimaliseren door verschillende perspectieven te mengen. De afstemming heeft zowel betrekking op de economische aspecten van de overgang naar de cloud en het transformatietraject, als op de aspecten van human resources en bedrijfscultuur. Omring uzelf met het juiste talent binnen het bedrijf, maar ook met externe dienstverleners. De uitdagingen rechtvaardigen een stevige ondersteuning.

Multicloud insights from IBM

Volg een alomvattende, multidimensionale aanpak

Digitale transformatie vereist een holistische aanpak in een veelheid van dimensies. Uiteraard is elke organisatie uniek en zal ze haar eigen prioriteiten bepalen. Volgens de analyse van de IBM-experts zijn de belangrijkste kenmerken de volgende:

  • Samenstelbaarheid: bepaal zelf de strategische dimensies voor uw organisatie en vervolledig uw aanpak met de andere dimensies.
  • Flexibiliteit: de analyse van elk onderdeel wordt doorgedrukt in functie van de mate van belangrijkheid die u heeft bepaald.
  • Agile zijn: elke stap afstemmen op de behoeften van het bedrijf, de lessen die zijn geleerd tijdens de transformatie, en opnieuw afstemmen indien nodig.

Ga voor een scherpe klantgerichtheid

Het doel is om vast te stellen wat echt belangrijk is voor de gebruiker, wat echt toegevoegde waarde creëert. Verschillende methoden kunnen u hierbij helpen. Bij IBM wordt Design Thinking toegepast om stakeholders te stimuleren en verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen tijdens de transformatie. Nogmaals, de overgang naar de cloud is een versneller voor organisaties die rekening houden met de realiteit van de eindgebruiker.

Handel in change management-modus

Succes of falen is niet enkel een technologische keuze. Het is natuurlijk de steun van de hele organisatie waar u naar moet streven. Digitale transformatie en overgang naar de cloud vereisen de acceptatie van veranderingen door de hele organisatie. Er zullen uiteraard vragen rijzen: hoe creëer je een positieve verandering in de huidige structuur? Hoe kunnen nieuwe ideeën worden voorgesteld in de wetenschap dat ze een verstorende factor kunnen zijn? Hoe kunnen stakeholders worden aangesproken om hen in de verandering te integreren?

Zet de vooruitgang en quick wins in de verf

Eén ding is duidelijk: digitale transformatie is een langdurig proces. Uw stakeholders, of zelfs uw eindgebruikers, kunnen aan het begin of aan het einde van het programma anders worden geïdentificeerd. Net als uw omgeving of de markten waarin u actief bent. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we ons voortdurend aanpassen aan de business. Ontdek concrete voorbeelden in het playbook van IBM.

Werk actief mee en stimuleer co-creatie

Het is bewezen dat wanneer stakeholders rechtstreeks betrokken zijn bij wat hun eigen omgeving zal worden, zij actieve actoren worden in het succes van het project. In de praktijk beveelt IBM aan om ruimtes ter beschikking te stellen waarin organisaties en klanten persoonlijk met elkaar samenwerken. De resultaten van co-creatie zijn aanzienlijk en adembenemend.

Mix duurzame en verstorende innovaties

Het doel is om het tempo tussen de markt en de prioriteiten van de business op peil te houden. U moet de criteria voor elk van de onderzochte dimensies duidelijk definiëren, zodat een beslissing kan worden genomen op basis van elk compromis dat zich voordoet, rekening houdend met de wil van de business.

Stel succescriteria vast (en eisen voor elke dimensie)

Het eerste criterium is het verkrijgen van de goedkeuring van uw stakeholders en medewerkers die betrokken zijn bij de co-creatie. Het vaststellen van een duidelijk kader voor de noodzakelijke eisen en goedkeuringen stimuleert de aanwezigheid en vermindert overbodige taken. Een echt sneeuwbaleffect naar een algemene motivatie om te slagen in uw project.

Overweeg een Multicloud hybridemodel

De trend is een hybride multicloudomgeving die bestaat uit on-premise infrastructuur van één (of meer) publieke clouds, of zelfs een private cloud. Deze gemengde aanpak biedt meer flexibiliteit en vrijheid dan een geconcentreerde oplossing van één leverancier. Multicloudbeheer mag echter niet worden onderschat. Het is noodzakelijk om het overzicht te houden over uw eigen cloudinfrastructuur, die de facto gedecentraliseerd is bij verschillende providers.

Hoe faciliteert Econocom uw migratie naar de cloud?

Multicloudoplossingen en Econocloud 

Bij Econocom geloven we in een hybride multicloudomgeving. Wij bieden dus de Econocloud-oplossing: onze eigen cloud die gekoppeld is aan uw (on-premises) operations infrastructuur.  “In beide gevallen centraliseert onze interface alle gegevens (single pane of glass) en vergemakkelijkt hij het beheer van een multi-cloudomgeving, bevestigt Raphael Adlerfligel, Infrastructure Account Manager bij Econocom.

Book a demo of Econocloud and discover our single pane of glass

Nog geen ervaring met de cloud?

Overweegt u een migratie naar de cloud, maar weet u niet waar u moet beginnen? Geen probleem, Econocom biedt de cloud readiness assessment aan, een meerdaagse workshop binnen uw organisatie. “Onze experten analyseren wat er eerst naar de cloud kan worden gemigreerd en ondersteunen de klant bij het migratieproces”, legt Steven Vanden Berghe, Presales Infrastructures bij Econocom, uit.

Het voordeel van Econocom ten opzichte van andere publieke cloudproviders

Econocom maakt zeker het verschil dankzij de nabijheidsfactor. In tegenstelling tot andere offshore-providers houden wij rekening met uw gegevens en uw datacenter. U kunt rekenen op een soepel beheer van de beste huidige aanpak: een hybride multicloudoplossing. Dat is onze belofte.

Aan de slag met multicloud? Ontdek nu meer