Een migratie naar de cloud wordt vaak voorgesteld als een no-brainer. Toch is dit sterk afhankelijk van de workload en het type cloud. Want zoals iedereen intussen al weet, bestaat de cloud uit een heel aantal verschillende vormen en oplossingen. Er is de publieke, private en hybride cloud die kan ingezet worden om infrastructuur, platform en softwarediensten aan te bieden. Daarom is het belangrijk om op voorhand de juiste migratiestrategie vast te leggen vooraleer de sprong te maken. Hiervoor geven we graag een aantal aandachtspunten.

enreprendre_une

KEN JE VISIE

Vooraleer we aan cloud beginnen denken, moet je als organisatie goed weten wat je strategie is. Waar wil je staan als organisatie de komende 3 tot 5 jaar? Hoe kan IT aan deze doelstellingen meewerken? Zodra je hier een antwoord op hebt, weet je hoe je cloudoplossingen strategisch kan inzetten in functie van de bedrijfsobjectieven. Zo kan cloud deel uitmaken van de IT en business roadmap, in overeenstemming met de verschillende interne stakeholders.

GA NOOIT ALL-INN!

Zoals hierboven reeds vermeld zijn er verschillende soorten clouddiensten beschikbaar met elk hun specifieke voor -en nadelen. De ervaring leert ons dat wanneer je goed bekijkt wat je precies nodig hebt, je vrijwel steeds uitkomt bij een combinatie van verschillende clouds. Ga dus nooit voor een all-in strategie, maar maak een gegronde combinatie op maat van uw organisatie.

GA EERST  VOOR DE MAKKELIJKE OPLOSSINGEN

Vervolgens teken je een architectuur uit in functie van de strategie en roadmap. Het is vrijwel onmogelijk om altijd alles meteen te gaan migreren naar de cloud. Start daarom altijd met het ‘low hanging fruit’, de meest makkelijke en evidentie zaken. Deze zullen je helpen de nodige ervaring op te doen en je business case sterker maken. Vervolgens pak je de iets moeilijkere en complexere zaken aan.

DENK AAN JE MEDEWERKERS

Vergeet bij een migratie vooral niet aan mensen en processen te denken. Een oplossing die in cloud ‘draait’, heeft impact op de rollen en verantwoordelijkheden van je medewerkers en de Service Level Agreements. Hoe sneller je hierover duidelijkheid hebt, des te succesvoller je zal zijn. Ook een public cloud moet immers beheerd worden.

Benieuwd hoe een migratietraject voor UW organisatie eruit zou zien? Contacteer ons voor een gesprek.