De digitale revolutie verandert ook de gezondheidssector ingrijpend en helpt ziekenhuizen om uitdagingen aan te gaan zoals efficiëntie, aantrekkelijkheid, een betere zorgverlening, de ervaring en tevredenheid van de patiënt. Daarnaast vormen ook een aantal belangrijke trends een stimulans voor de digitalisering van de operatiekamer: de evolutie van niet-invasieve operatietechnieken, de toename van de ambulante chirurgie, de kwaliteit en veiligheid van de verstrekte zorgen. Iedereen heeft baat bij de implementatie van een digitaal operatiekwartier in een ‘connected’ ziekenhuis.

                                                                                                                             

DE HIGHTECH CHIRURG PRESTEERT NOG BETER

Bepaalde zalen kunnen worden uitgerust met chirurgieschermen met een ultrahoge definitie, gekoppeld aan chirurgiemonitors van topkwaliteit (4K). Daarmee kan de chirurg zijn werk onder optimale omstandigheden uitvoeren. Bovenop het visuele comfort dat deze nieuwe instrumenten garanderen, kan de chirurg ook vlot beschikken over alle vereisten en de meest uiteenlopende informatie om zijn taak uit te voeren. Hij kan het dossier van de patiënt ook onmiddellijk aanvullen.

Dankzij het geoptimaliseerd beheer van de multimedia-streams dat voortvloeit uit de digitalisering van zijn werkruimte kan hij in real time jongleren met de centraal vergaarde gegevens. Via het videoconferentiesysteem kan de chirurgische ingreep ook meteen worden uitgezonden. Het ‘live’ of uitgesteld uitwisselen van gegevens bevordert de samenwerking, het delen van kennis en het leerproces. Het systeem kan worden gebruikt om de mening van een expert op afstand te vragen, voor pedagogische doeleinden of tijdens congressen en opleidingen.

Uitgerust met de nieuwste evolutieve apparatuur blijft de chirurg bovendien voortdurend gelijke tred houden met de nieuwste technologische ontwikkelingen op de markt.

EEN CONCURRENTIETROEF VOOR DE GEZONDHEIDSINSTELLING !

Het digitaliseren van het operatiekwartier gebeurt voornamelijk via een gestructureerde bekabeling en diverse aansluitingen. Dit biedt als voordeel dat elke basisinstallatie kan meegroeien met de technologische ontwikkelingen, zonder extra werk of investeringen voor het ziekenhuis. Geavanceerde technieken, onder meer voor ambulante ingrepen, kunnen geleidelijk worden geïmplementeerd. Het ziekenhuis is evolutief.

Digitale operatiekamers die zijn uitgerust met de nieuwste technische middelen zijn erg in trek bij gerenommeerde chirurgen. Zij waarderen het comfort van de infrastructuur waarover ze kunnen beschikken. Dat is een niet mis te verstaan voordeel in een sector waar de concurrentie hoog is en het aantrekken en behouden van talent een dagelijkse uitdaging blijft. Het ziekenhuis wordt aantrekkelijker.

Digitale operatiekamers bevorderen de efficiëntie en harmonische samenwerking tussen de aanwezige teams; zij maken op korte tijd steeds meer interventies mogelijk. Dankzij een geoptimaliseerde bezetting van de operatiekamers ontstaan multidisciplinaire operatiekwartieren (met meerdere specialiteiten).

BETER TIME MANAGEMENT VOOR DE TEAMS VAN HET O.K.

Via een beheersinterface (e-OR) kunnen alle multimediastromen vanaf de opname van de patiënt tot zijn ontslag in goede banen worden geleid. De oplossing werkt samen met het bestaande IT-systeem van het ziekenhuis. Resultaat: de instellingen die initieel vereist zijn, nog voor elke ingreep, zijn minder omslachtig, waardoor de operatiezaal aanzienlijk sneller in orde kan worden gebracht. De planning van de teams en de ingrepen wordt geoptimaliseerd. Deze oplossing staat los van de werking van enige medische apparatuur . Voor haar implementatie in het ziekenhuis hoeven dus geen talloze opleidingen voor het personeel van de operatiezaal te worden georganiseerd. Eén sessie gewijd aan het gebruik van de interface volstaat! Bovendien kan het patiëntendossier worden aangevuld met beelden en filmmateriaal.

Bovendien stelt deze tool de instelling in staat om zonder toegevingen te voldoen aan mogelijke voorschriften of richtsnoeren met betrekking tot de registratie van de ingreep om gerechtelijk-geneeskundige redenen of op verzoek van de patiënt.

BIOTECHNICI: BEDIENING OP AFSTAND

De biotechnische teams staan in voor de goede werking en het onderhoud van de medische apparatuur, alsook het gebruik ervan. In digitale operatiekamers kan de onderhoudstechnologie worden gecontroleerd via het IP-protocol. Onderhoudswerken in het O.K. tijdens chirurgische ingrepen worden beperkt of zijn overbodig dankzij een preventieve administratie en een controle op afstand van de infrastructuur en haar gebruikers.

Benieuwd naar al onze digitale oplossingen voor zorginstellingen? Bezoek ons Digital Center in Zaventem!

Meer informatie over ons beheerinsterface?

Econocom digitaliseert 29 operatiekamers op nieuwe ziekenhuissite Delta (CHIREC)