U maakt het ongetwijfeld wel vaker mee: investeringen moeten ‘on hold’ worden gezet, want niet gebudgetteerd op het actuele boekjaar. Deze investeringen zijn nochtans cruciaal om sneller te kunnen innoveren, om uw concurrentiepositie te kunnen verstevigen. Ooit overwogen om vastliggend kapitaal te mobiliseren? Moet u eigenaar blijven van alle activa op uw balans? Is eigendom wel de beste optie? Of biedt het creëren van liquiditeit op dit moment meer toegevoegde waarde?

Indien u de overstap kan en wil maken van bezit naar gebruik, kan u een Sale and Lease Back overwegen. Maar wat is dat nu eigenlijk – een Sale and Lease Back? In welke situaties biedt een Sale and Lease Back welke voordelen? In onderstaande blog geven we een overzicht van de mogelijkheden en toepassingsgebieden.

Wat is een Sale and Lease Back?

Een Sale and Lease Back is een financieringsoplossing, waarbij u reeds gekochte en in gebruik genomen assets tegen saldo boekwaarde aan een financieringspartner zoals Econocom Lease verkoopt, om ze onmiddellijk terug te huren. Een Sale and Lease Back is een eenvoudige manier om met terugwerkende kracht onmiddellijk cash te genereren uit eigen middelen. Deze financieringsvorm biedt het grote voordeel dat u uw gegenereerde cash meteen kan inzetten voor uw groei- of innovatiestrategie.

Wat zijn de voordelen van een Sale and Lease Back? 

 • U creëert extra liquiditeit om groei te vergemakkelijken
 • U hebt geen boekwaardeverlies op ‘verouderde’ technologie
 • U maakt vastliggend kapitaal beschikbaar voor andere projecten
 • U betaalt voor het gebruik en niet langer voor de eigendom; u boekt niet langer afschrijvingskosten
 • Afhankelijk van de netto boekwaarde kan een Sale and Lease Back een positieve invloed uitoefenen op uw financiële ratio’s
 • U blijft gevrijwaard van verborgen kosten aan het einde van de levensduur van de assets
 • U vereenvoudigt de administratieve follow-up en het beheer van leveranciersfacturen
 • U vereenvoudigt het beheer van een vloot van assets
 • U kunt de financiële oplossing koppelen aan operationele en procesmatige oplossingen (helpdesk, facturatie, etc.

Welke assets komen in aanmerking voor een Sale and Lease Back?  

De overstap van capex (capital expenditure) naar opex (operational expenditure) kan voor een brede waaier aan assets:

Digitale assets
U wenst nieuwe business modellen aan te bieden aan uw eindklanten. U bent zelf echter niet helemaal thuis in financiering, in het uitbouwen van een as-a-service aanbod. Doe een beroep op een ervaringsdeskundige zoals Econocom Lease, gespecialiseerd in financiering in combinatie met services. Econocom denkt graag met u mee over de transformatie van uw business processen, over de doorvertaling van uw oplossingen in een as-a-service model als verdienmodel. Een Sale and Lease Back kan u ondersteunen bij een versnelde implementatie.

Industriële assets
U hebt geïnvesteerd in productiemachines, in logistieke materialen, in LED verlichting. U moet tegelijkertijd investeren in groei. Waarom niet overwegen om cash te genereren via een Sale and Lease Back?

IoT assets
Internet of Things (IoT) impliceert vaak een veelheid aan te beheren assets. Assets die op verschillende tijdstippen worden aangekocht, in functie van de ‘proof of concept’ (POC) projecten die starten. Dankzij een Sale and Lease Back behandelt Econocom Lease als  financiële services partner alle asset administratie, alle facturatiestromen en nemen we het asset management tijdens de levenscyclus voor onze rekening. Niet alle IoT assets zullen even lang gebruikt worden. De timing van de technologische evoluties is moeilijk op voorhand in te schatten, laat staan in te plannen. Huuroplossingen bieden de nodige flexibiliteit inzake lifecycle beheer. Overweeg daarom een Sale and Lease, indien u reeds van start bent gegaan.

ICT assets
Jaarlijks stelt u ICT assets ter beschikking van uw medewerkers. Niet alle devices zijn al volledig afgeschreven. Ondertussen vereist de business echter nu al een nieuwer model. Dat kan. U wenst een volledige ontzorging op het vlak van end of life, recyclage van de toestellen, het respecteren van milieunormen. Ook dat kan, dankzij een Sale and Lease Back.

Hoe een Sale and Lease Back praktisch aanpakken? Volg dit eenvoudig stappenplan.

 • Maak alvast een inventaris van de assets die je wil verkopen
 • Groepeer uw assets in verschillende categorieën: verouderde, grote aantallen, assets in gebruik bij uw klanten
 • Check de netto boekwaarde van deze assets
 • Neem eventueel ook assets aan 0€ boekwaarde mee in jouw overzicht – het is namelijk makkelijker om een volledige portfolio over te dragen dan slechts een gedeeltelijke
 • Bepaal de resterende economische levensduur en anticipeer op de implementatie van de volgende generatie assets
 • Verzamel alle leveranciersfacturen gelinkt aan de assets die worden overgedragen en dit als bewijsstukken om aan te tonen dat alles netjes betaald is, om te bewijzen dat de assets niet in pand gegeven zijn
 • Stuur een factuur aan Econocom Lease met de netto boekwaarde
 • Start een optimaal gebruik van de gegenereerde liquiditeiten

Wenst u vastliggend kapitaal zo snel mogelijk te mobiliseren? Wenst u de stap te zetten van eigendom naar gebruik en wenst u hierover met ons van gedachten te wisselen? Vul dan ons contactformulier in – wij analyseren graag samen met u de mogelijkheden.