Hardware wordt geen commodity. Niet alles wordt public cloud. Maar u moet wel klaar zijn om op elk moment de keuzes te kunnen maken die zich opdringen. Die hangen af van uw bedrijf en hoe cruciaal IT daarvoor is, van de applicaties en gegevens en van het moment waarop de applicaties door wie en met welk doel gebruikt worden. Daarom baseren de grote fabrikanten zoals HPE hun hardware rigoureus op open standaarden. Klanten moeten altijd en eenvoudig kunnen wisselen tussen hun computerzaal, een SaaS-provider zoals Salesforce en publieke clouds zoals Microsoft Azure, Amazon Web Services en Google. Als hardwareleverancier maak je niet zozeer meer het verschil door snellere schijven of processoren, maar wel met hoe open je technologie is om die te integreren.

DRIE HARDWARE-EVOLUTIES

Door die flexibiliteit van de technologie, zien we dat klanten niet langer one-size-fits-all hardware kopen. Klanten kopen op maat van het project dat ze willen lanceren. Open standaarden laten je dan toe om in de toekomst keuzes te maken en te evolueren met trends. Hardware mag je niet doen vastrijden. Partners zoals Econocom helpen daarbij en zorgen ervoor dat het niet meer complex is om te schuiven binnen een hybride IT-omgeving.

Een tweede evolutie is dat IT-infrastructuur almaar meer programmeerbaar wordt. Wegens veranderende noden, om concurrenten bij te benen of voor te blijven, moeten softwareontwikkelaars businessfunctionaliteit razendsnel kunnen omzetten in code en moeten ze de hardware daar aan kunnen aanpassen.

Een derde evolutie is helemaal géén hardware: in de hybride puzzel zit natuurlijk ook almaar meer public cloud. Voor kantoorapplicaties van Microsoft is het logisch dat je die software via Office 365 als een dienst gebruikt. Omdat het vaak moeilijk blijkt om ERP of CRM goed te installeren, te updaten en te laten meegroeien na een fusie of overname, kan je ook hier kiezen voor een SaaS-model. De keuze om bepaalde toepassingen in de public cloud te draaien is vaak erg pragmatisch van aard.

WANNEER GEBRUIK JE WAT IN JE HYBRIDE OMGEVING?

Andere applicaties en gegevens blijven echter beter in je computerzaal. Dat geldt in drie gevallen. Ten eerste: als er geen vertraging mag zijn. Een raffinaderij in Antwerpen waar computers moeten sturen welke klep op exact welk moment open of dicht moet, kan geen latency verdragen omdat het datacenter in Arizona zit.

Twee: als je door de GDPR wettelijk verplicht bent of altijd moet weten waar je gegevens zich bevinden. En ten derde: als het aangewezen is wegens confidentialiteitsredenen. Kan een bedrijf dat onderzoek doet dat kan uitmonden in een patent er zeker van zijn dat zijn gegevens niet op dezelfde server staan als die van een concurrent?

Voor elk bedrijf kan het zwaartepunt tussen on-premise, public cloud en SaaS elders liggen en moet het flexibel kunnen verschuiven. Neem het voorbeeld van start-ups, die vaak eerst alles in de cloud hebben en pas daarna investeren in eigen IT. Het is aan partijen zoals Econocom en HPE om de behoeften van de klant om te zetten in een aanpasbare hybride IT-omgeving.

SOFTWARE PRIMEERT

In die keuze zijn het workloads, de applicaties en hun waarde die de doorslag geven. De hardware moet daarom eenvormig en eenvoudig beheerd kunnen worden, en je moet taken vooral ook kunnen programmeren en automatiseren.

IT is een noodzakelijk kwaad dat meer en meer noodzakelijk wordt. Infrastructuur blijft belangrijk, ook wanneer de publieke cloud groeit. Maar hou de handen vrij om applicaties en gegevens op elk moment verplaatsbaar te maken tussen je computerzaal, public clouds, softwareserviceproviders en eventueel een private cloud. De toekomst van IT blijft immers hybride.

U was niet op ons Multi-Cloud event van 16/10 maar u wilt graag meer weten? Download de presentaties van Geert Kuijken en onze andere sprekers op het event hier.