In oktober begint The Circular Kickstart: een uniek begeleidingsproject van 8 maanden voor 10 circulaire startups. Econocom Lease België is als voorvechter van de circulaire economie, officiële sponsor van dit initiatief van circulair ondernemen. We gingen in gesprek met Mieke Pieters en Dimitri Strybos over hun ambities voor The Circular Kickstart.

The Circular Kickstart: een unieke accelerator voor circulair ondernemen

IS CIRCULAIR ONDERNEMEN AL DOORGEBROKEN IN VLAANDEREN?

“Waar de circulaire economie 5 jaar geleden vooral een theoretisch concept was, met nog maar weinig succescases, zien we nu tal van concrete projecten ontstaan. Het concept is echt neergedaald tot bij overheden, bedrijven en startups. De subsidies van Vlaanderen Circulair hebben daar in zekere mate toe bijgedragen.”

WORDEN DIE SUBSIDIES OOK OMGEZET IN SUCCESVOLLE CIRCULAIRE PROJECTEN?

“Heel wat bedrijven hebben circulaire projecten lopen, maar in de praktijk zien we dat dit meestal gaat om experimenten op kleine schaal. Van opschaling en een echte omschakeling naar circulaire businessmodellen kunnen we momenteel nog niet spreken. Dat is niet onlogisch: het aanpassen van je businessmodel is niet eenvoudig en vraagt tijd, middelen en moeite.”

“We mikken tegen eind 2020 op een community van minstens 100 circulaire starters.”

WELKE ROL WILLEN JULLIE SPELEN MET ‘THE CIRCULAR KICKSTART’?

“Het Kickstart traject is een programma van 8 maanden, waarin we 10 starters begeleiden om van hun idee een circulaire waardepropositie te maken. Voor een basisprijs van 99 euro per maand helpen we hen een circulair businessmodel te ontwikkelen. De circulaire startups krijgen toegang tot een exclusief netwerk van circulaire ondernemers, experten en investeerders en zullen ervaringen uitwisselen in een hippe co-working plek in het Balenmagazijn op de UCO-site in Gent.”

“We geloven sterk in de kracht van starters om een mindshift te creëren richting een duurzame, circulaire toekomst. Dat is een primeur in Vlaanderen. Er zijn tal van starterstrajecten, incubators en accelerators, maar de Circular Kickstart is het enige programma met een unieke focus op circulair ondernemen.”

WAT ZIJN DE AMBITIES?

“Het einddoel van de Circular Kickstart is dat circulair ondernemen een evidentie wordt voor iedere starter. Want iedere starter kan aan de slag met circulaire businessmodellen. We mikken tegen eind 2020 op een community van minstens 100 circulaire starters.”

“Econocom kan de starters de knelpunten en opportuniteiten op vlak van circulaire financiering duiden en hen inspireren met succesvolle praktijkvoorbeelden.”

WIE KAN ZICH INSCHRIJVEN?

“Elke starter die een circulair businessmodel wil ontwikkelen of een businessidee heeft met circulair potentieel. Inschrijven kan tot 9 september via de website van Circular Kickstart.”
“Na een eerste screening nodigen we op 27 september een 20 kandidaat-deelnemers uit om hun idee te pitchen voor een jury. Daaruit selecteren we de 10 meest beloftevolle circulaire starters, die in oktober beginnen met een intensief traject.”

RECENT PUBLICEERDEN WE BIJ ECONOCOM EEN RAPPORT OVER DE UITDAGINGEN VAN DE FINANCIERING VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE. HOE GAAN JULLIE DE DEELNEMERS ONDERSTEUNEN BIJ DE FINANCIERING VAN HUN CIRCULAIR PROJECT?

“Toegang tot financiering is voor veel starters, en dus ook voor circulaire starters, een grote uitdaging. In de Kickstart Class zullen de deelnemers een overzicht krijgen van alle financieringsvormen die interessant kunnen zijn voor circulaire starters, zoals bepaalde subsidies, lenen, crowdfunding, leasen, enzovoort. Wat verder in het traject krijgen de deelnemers de kans om hun financieringsvraag af te toetsen bij een brede waaier aan financierders, en op het einde zullen ze ook echt kunnen pitchen voor investeerders.”

WELKE WAARDE ZAL ECONOCOM VOLGENS JULLIE KUNNEN BIEDEN VOOR DE DEELNEMERS VAN DE CIRCULAR KICKSTART?

“Eén van de principes van de circulaire economie is de switch van een eigendomseconomie naar een gebruikseconomie. Om producten succesvol als een dienst te kunnen aanbieden zijn innovatieve financieringsmodellen nodig. Op dit vlak heeft Econocom de laatste jaren heel wat ervaring opgebouwd. Jullie realiseerden reeds projecten rond kantoormeubilair as-a-service, ICT as-a-service, flooring as-a-service, e-bikes as-a-service, etc.”

“In het Kickstart traject kan Econocom de starters duiden op de knelpunten en opportuniteiten op het vlak van circulaire financiering en hen inspireren met succesvolle praktijkvoorbeelden.”

Download gratis het rapport ‘Financiering van de circulaire economie’. 115 pagina’s aan nieuwe inzichten over de circulaire economie met de knelpunten en opportuniteiten voor bedrijven, overheden en financiële dienstverleners en praktijkvoorbeelden van circulaire financiering.

 

 

Mieke Pieters contact

Mieke Pieters, zaakvoerder van The Circular Hub en van The Global Picture. Mieke heeft meer dan 20 jaar ervaring in duurzaam ondernemen met als specifieke expertise duurzaam en circulair aankopen en supply chain management. Als o.a. content manager van de Green Deal Circulair Aankopen en begeleider van het Close The Loop-programma van Flanders DC heeft zij reeds jaren ervaring met het begeleiden van ondernemingen en overheden in hun transitie naar de circulaire economie.

 

 

 

Dimitri Strybos, Coördinator Circular Kickstart bij The Circular Hub. Dimitri heeft 10 jaar ervaring in de circulaire economie. Na zijn studies Milieuwetenschappen aan de universiteit Antwerpen ging hij aan de slag bij de OVAM. In 2017 werd hij er Facilitator Circulaire Economie bij Vlaanderen Circulair. In 2019 verliet hij de overheid en ontwikkelde hij samen met Mieke Pieters The Circular Kickstart, het eerste acceleratorprogramma voor startende ondernemingen in de circulaire economie.