De Vlaamse Overheid wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Dit vereist belangrijke innovaties, andere manieren van produceren, nieuwe verdienmodellen. Vanuit deze ambities en vanuit de overtuiging dat overheden en bedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de circulaire economie mee waar te maken en te boosten, lanceerde Vlaanderen Circulair in 2017 de “Green Deal” en dit in samenwerking met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu. Met de “Green Deal” engageren deelnemers zich om projecten te helpen realiseren, en kennis over circulair aan- en verkopen te ontwikkelen, te delen en te verspreiden. Econocom sluit zich aan bij de “Green Deal Circulair Aankopen”, een initiatief dat de evolutie naar een circulaire economie wil helpen versnellen.

Econocom sluit zich aan bij de “Green Deal Circulair Aankopen”

Circulaire economie: financiering waarbij gebruik en as-a-service voorop staat

Econocom, gespecialiseerd in de digitale tranformatie van bedrijven, gaat als enige onafhankelijke ICT services provider voor een dubbel engagement: enerzijds als “circulair aankoper”, anderzijds als “circulair facilitator”. Wij willen vanuit Econocom een actieve rol spelen bij de versnelde implementatie van circulair aan- en verkopen in Vlaanderen. Vanuit onze innovatiegedrevenheid geloven wij heel sterk in de snelle groeimogelijkheden van de circulaire economie. Het is onze missie om kennis te delen, beleid te ondersteunen, innovatie te versnellen, dankzij co-creatie zowel start-ups als gevestigde bedrijven verhoogde slaagkansen te bieden, met name bij het verzekeren van een 2e leven voor gebruikte assets, bij het in- en doorvoeren van nieuwe verdienmodellen, product-dienstcombinaties, as-a-service business modellen.

Als end-to-end services company heeft Econocom jarenlange ervaring in het brengen van customized financieringsoplossingen. Wij exploreren en begeleiden klanten bij de implementatie van nieuwe business modellen waarbij gebruik en as-a-service voorop staan. Dat zijn precies de thema’s die centraal staan bij de circulaire economie. Wij geloven in het hefboomeffect van onze financieringsoplossingen als strategisch instrument en als driver van de circulaire economie, dit zowel voor de bedrijven als voor overheden.

Meer dan 80 organisaties engageren zich om de komende 24 maanden te experimenteren, te leren, te delen en samen te werken met oog op de realisatie van meer dan 160 circulaire aankoopprojecten. Minister Schauvliege maakt nog dit jaar 1,7 miljoen euro extra middelen vrij voor circulaire-economieprojecten, waarvan een gedeelte gereserveerd zal worden om de testprojecten circulair aankopen financieel te ondersteunen.

Hilde Janssens, Marketing & Communications Director Econocom Belux. Hilde is meer dan 25 jaar werkzaam in Marketing & Communications. Na 2 jaar in buitenland te hebben gewerkt, startte ze haar carrière als assistente aan de Universiteit Gent bij het Departement Communicatiewetenschappen. Na 5 jaar verliet ze de academische wereld om in de privésector aan de slag te gaan. Hilde is sinds 2003 werkzaam bij Econocom. Ze bekleedde verschillende internationale marketing & communicatiefuncties binnen Econocom Group, met een jarenlange focus op de lease- en lifecycle asset management oplossingen. Sinds 2015 is Hilde Marketing & Communications Director voor de regio België en Luxemburg. Hilde is lid van het lerend netwerk “Green Deal” en van de werkgroep financiering van de circulaire economie bij Febelfin.

 

In die blog leest u meer over onze praktijktoepassingen van circulaire verdienmodellen.

Geïnteresseerd in een gesprek met ons rond circulaire economie? Vul dan ons contactformulier in.