Hoe wordt IoT de groeiversneller van uw bedrijf? Met de honderden, ogenschijnlijk revolutionaire, disruptieve businessmodellen die de media halen, durft men de vraag al eens te stellen of de realiteit de hype kan bijhouden. Het spreekwoord “leer stappen voor je leert lopen” lijkt binnen Industriële IoT inderdaad een stuk van toepassing. Bedrijven zijn immers nog niet echt vertrouwd met de impact van IoT oplossingen en krijgen daardoor wel eens de “ga terug naar start” kaart. Vaak is het echter niet meer dan een noodzakelijke leercurve die bedrijven door moeten.

POC als eerste stap

Een POC is vooral belangrijk om mensen binnen de organisatie te overtuigen van de opportuniteiten van IoT. Daarom wordt een POC vandaag vaak als eerste stap genomen. De technologie heeft de laatste jaren echter een voorsprong genomen op de perceptie rond deze technologie en de beperkingen rond netwerk en de betrouwbaarheid ervan zijn dermate goed in kaart gebracht, dat de uitkomst goed te voorspellen valt. Een succesvol “proof of concept” traject is net daardoor geen garantie op een snelle algemene uitrol. De interne dynamiek van een bedrijf eist dat er eerst een aantal andere stappen genomen worden. Binnen de IoT community zorgt dit echter voor ongerustheid door het onevenredig aantal succesvolle POC’s versus het aantal uitgerolde projecten. Dit zet veel druk op jonge innovatieve bedrijven die niet dadelijk een ROI zien van hun ontwikkelingen.

IoT is veel breder dan enkel de technologie

Te vaak ligt bij IoT deployment de focus uitsluitend of althans overwegend op de technologie: het plaatsen van een sensor om een asset remote te monitoren. IoT leidt tot een transformatie die impact heeft op zowel interne als externe processen; tussen bedrijf en klant, bedrijf en werknemer, bedrijf en logistieke processen, bedrijf en businessmodel enz. Er dient niet alleen gekeken naar “hoe” men IoT integreert, maar ook breder naar de “why” – waar wil de organisatie strategisch staan over 5 tot 10 jaar. De “why” vraag moet wel overwogen worden in een vroeg stadium. Ze helpt bedrijven om een duidelijke focus te houden en ontwikkelingen tijdig bij te sturen. Deze cruciale vraag dient eerst beantwoord voordat volgende stappen worden gezet.

Bedrijven gaan het beveiligingsaspect uit de weg

Beveiliging blijft een zorgenkind en is – toegegeven – een complexe aangelegenheid. Vaak beperken bedrijven zich tot het testen van de veiligheid van de IoT apparatuur zelf. In December 2016 kondigde Digital Security, een satellietbedrijf uit de Econocom Group, de 1e IoT Qualified Security Standard aan. Dit volstaat echter niet. Ook componenten zoals transmissie, data, cloud, infrastructuur en applicaties dienen in ogenschouw genomen. Ook “Wat Als” scenario’s maken een cruciaal deel uit van de beveiligingsanalyse. Digital Security beschikt over de nodige expertise en testlabo’s om bedrijven in dit analyseproces te begeleiden.

Bedrijven onderschatten het asset management aspect

Wie IoT zegt, zegt ook honderden tot duizenden nieuwe, te beheren assets. De uitrol zelf kan vaak relatief eenvoudig. Deze wordt gestructureerd ingepland, maar vormt slechts het begin. Na de implementatie dienen de assets beheerd, vervangen, vernieuwd in functie van technologische verbeteringen. Het anticiperen hierop en de juiste backbone bouwen om het asset management aan te sturen, vormen dus ook een belangrijk deel van de visie rond een IoT oplossing. Laten we niet vergeten dat de initieel homogene hardware portfolio van een IoT project omwille van technologische evoluties snel kan veranderen in een heterogene omgeving, met vele uitdagingen rond swap en remote management. Een domein waarbinnen Econocom vanuit haar jarenlange ervaring in workplace outsourcing de nodige expertise heeft opgebouwd.

Bedrijven onderschatten de complexiteit van de integratie

De integratie van IoT is onderhevig aan de samenwerking tussen verschillende departementen die elk vanuit een andere invalshoek kijken naar IoT: de juridisch dienst (analyse van contacten, privacy aspecten, …), IT afdeling (analyse van veiligheid, integratie in de bestaande infrastructuur, …), Marketing & Sales (verdienmodellen, …), Logistiek, HR, enz. Dit “serieel” betrekken van departementen zorgt in veel gevallen voor vertraging. Het is vaak de reden waarom IoT projecten stoppen. Een centraal gecoördineerde aanpak helpt om iedereen op dezelfde lijn te krijgen en voorkomt dat een project stopt. Laten we bovendien niet vergeten dat bij IoT projecten vaak dient gewerkt vanuit een ecosysteem van business partners, hetgeen een extra uitdaging betekent voor de integratie en vooral professionele coördinatie vereist. De keuze van het ecosysteem zal mede de “perennity”,de levensvatbaarheid op lange termijn bepalen.

Financierings- en ROI -vraagstuk blijven (te lang) onbehandeld

IoT als groeiversneller voor uw bedrijf? Doorgaans wordt te laat in het beslissingsproces stilgestaan bij de analyse van de verschillende financieringsoplossingen. Schaalbare, flexibele financieringsoplossingen moeten IoT projecten op korte termijn “do-able”, realiseerbaar maken, en dit zowel voor het bedrijf dat de IoT oplossingen op de markt brengt, als voor de eindgebruiker. De financiering wordt vaak over het hoofd gezien als ‘enabler’ van een versnelde marktintroductie. Ook de ROI analyse, de berekening van het meest geschikte terugverdienmodel, mag niet ontbreken.

Klaar om te schakelen?

Econocom heeft als onafhankelijke, Europese speler in digitale transformatie ervaring met het implementeren, integreren en operationeel monitoren van IoT projecten (‘build’ en ‘run’) enerzijds en het orchestreren van multi-sectoriële ecosystemen anderzijds. Econocom beschikt daarnaast over de nodige praktijkervaring om bedrijven te begeleiden bij het afstemmen van cash-in & cash-out, van het packaging van end-to-end oplossingen in een ‘as a service’ pricing model.

IoT zal de komende jaren een belangrijkere rol spelen en hoewel de adoptie traag lijkt, is dit vaak enkel een gevolg van de leercurve die bedrijven door moeten. De nadelen wegen, globaal gezien, niet op tegenover de voordelen en de eerste stappen kunnen vandaag reeds relatief eenvoudig genomen worden.

Jean-Philippe Mergan leidt vandaag de strategie en transformatie bij Econocom BeLux. Hij maakt deel uit van het Directiecomité. Hij is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Econocom’s digitale oplossingen, met een specifieke focus op bepaalde sectoren, steunend op de meest recente markttrends rond mobiliteit, IoT, data analytics, user experience en cloud services. Voordat Jean-Philippe Mergan Econocom vervoegde, was hij als General Manager van BT Global Services verantwoordelijk voor de belangrijkste EMEA outsourcing projecten samen met Global System Integrators en Technology Partners. Daarvoor bekleedde hij de functies van Sales Director bij BT Duitsland en Belenux Country Manager van de ‘Concert’ Joint Venture tussen AT&T en BT. Eerder was Jean-Philippe Mergan manager van de BT Sales unit voor International Telecommunication Services en voor de Siemens/Nixdorf SAP R3 Integration Unit.

 

Geïnteresseerd in een gesprek met ons rond IoT? Vul dan ons contactformulier in.