Na de overheidssteun aan het bedrijfsleven in Nederland, ligt de verantwoordelijkheid nu bij de bedrijven zelf om te kijken naar hoe zij het best het hoofd boven water kunnen houden, en misschien zelfs kunnen groeien in de huidige tijd. Want een veranderende markt vraagt om een anticiperend bedrijf. Dus zelfs als investeringen met een vraagteken op de agenda staan, dan nog moet je als ondernemer flexibel zijn om continuïteit in je bedrijfsvoering te waarborgen. 

Leestijd 2,5 min.

Anticiperen en investeren

Hoe kan je als ondernemer in deze situatie de IT-infrastructuur toch up-to-date houden? Ook als het aanschaffen van nieuwe apparatuur nu even niet tot de mogelijkheden behoort. Door gebruik te maken van een Sale and Leaseback oplossing kan dat meestal wel.

Blijven investeren

In onzekere tijden zetten ook groeiende bedrijven hun investeringen vaak op een laag pitje, terwijl ‘niets doen’ de slagvaardigheid verlamt en dat is voor geen enkel bedrijf een goed idee.

Juist in moeilijke tijden is, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, investeren vaak de beste strategie.

Alleen hoe doe je dat als tegelijk de verwachtingen voor omzet en winst onder druk staan? Een Sale and Leaseback eventueel gecombineerd met een Hardware-as-a-Service oplossing kan ondernemers, juist nu en om verschillende redenen, uitkomst bieden.

Sale and Leaseback biedt uitkomst.

Hardware-as-a-Service biedt uitkomst

De grilligheid van de markt, zeker in de huidige situatie, maakt het voor bedrijven lastig om grote investeringen te doen. Wanneer de inkomsten onzeker zijn, lijken uitgaven uit den boze. Maar door de kosten te spreiden over een langere termijn (dankzij een flexibele financieringsoplossing) is op- of afschalen wanneer de omstandigheden daarom vragen, zeker mogelijk.

Ook tijdens economische uitdagingen zien slimme, financieel gezonde ondernemers kansen om zich te onderscheiden. Door te blijven bouwen, waar anderen afbreken, zetten zij hun bedrijf stevig op de kaart.

Sale and Leaseback; overbrugging naar betere tijden

Zo is het mogelijk een deel van het bedrijfseigendom, zoals de IT-apparatuur om te zetten naar liquide middelen via een Sale and Leaseback.

De cash-injectie kan ingezet worden voor cruciale uitgaven.

Tegelijkertijd wordt de beschikbaarheid van de hardware die nodig is voor de bedrijfsprocessen voor een langere periode gegarandeerd. De IT-infrastructuur vormt zo een overbrugging naar betere tijden.

Gebruik je IT-infrastructuur als overbrugging naar betere tijden.

Onderzoek de alternatieven

Niets is zo gemakkelijk, maar ook zo destructief, als het berusten in een situatie. Ga daarom op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Schrap een geplande investering niet zomaar van de agenda maar onderzoek wat er wèl kan. Maak daarbij gebruik van de kennis en kunde die financiële dienstverleners in huis hebben. Door op de juiste manier te investeren, kan jouw bedrijf door en onze economie door.

Contact

Eens om de (fysieke of virtuele) tafel zitten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen? Vul ons contactformulier in, stuur een e-mail naar info.nl@econocom.com of bel naar 030-6358333. We praten graag met je verder!

Econocom; een kwestie van economisch denken.