• Kwartaalomzet groeit met 8,7 procent naar 554 miljoen euro
  • Sterke organische groei van 5,3 procent
  • Operationele winst groeit met dubbele cijfers

Q1 cijfers Econocom Group

Deze resultaten onderstrepen het belang van het ontwikkelingsmodel en de investeringen van Econocom en zorgen ervoor dat Econocom Group de lijn van 2016 kan voortzetten.

Het volgende persbericht, over de omzet van de eerste helft van 2016, wordt maandag 18 juli gepubliceerd na het sluiten van de beurs in België.

Lees ook het Engelstalige persbericht.

Informatie en contact
Voor meer informatie: www.econocom.nl
Volg ons op Twitter: http://twitter.com/econocom_nl
Contactpersoon investeerders- en aandeelhoudersrelaties: galliane.touze@econocom.com
Contactpersoon voor de media: marie.frocrain@havasww.com

Voor overige vragen of interviews:
Pride PR
Simone Pouw/ Marjolein Bos
+31 71 568 00 28
econocom@pridepr.nl