“Nederland moet uiterlijk in 2050 volledig draaien op herbruikbare grondstoffen”, aldus de Rijksoverheid naar aanleiding van het onlangs verschenen derde Landelijke Afvalbeheerplan. Het plan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat loopt tot 2023, stelt dat grondstoffen steeds opnieuw moet worden gebruikt en dat er zo min mogelijk afval moet bestaan (= circulaire economie). Door o.a. samen met het bedrijfsleven te werken aan een duurzame recycle-economie streeft de overheid naar een betere en schonere wereld. Gezien het feit dat het deze week ‘De Week van de Circulaire Economie’ is, nemen we in deze blog een kijkje in deze recylce-economie. Want wist je bijvoorbeeld dat als je voor een financieringsoplossing van Econocom kiest, je ook automatisch bijdraagt aan een circulaire economie? 

Leestijd: 2 min.

Als je voor de As-a-Service oplossingen van Econocom kiest, draag je automatisch bij aan een circulaire economie.

Nederland circulair in 2050

Het begrip circulaire economie staat de laatste tijd hoog op de politieke agenda. Zo publiceerde de Nederlandse overheid in september 2016 haar visie voor 2050. Het streven: grondstoffen efficiënt(er) in te zetten zonder schadelijke emissies naar het milieu. Maar wat houdt het een circulaire economie eigenlijk in in? De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Een groot verschil met het (huidige) lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Maar de circulaire economie is veel meer dan recycling. Onderstaand schema geeft een mooi overzicht van de basisprincipes en -begrippen van circulaire economie. Bij hergebruik van technische materialen hanteren sommigen ook de 9 R-en theorie: refuse, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover.

 

In een circulaire economie streven we naar het hergebruiken van grondstoffen en producten en proberen we de waardevernietiging te minimaliseren. Bron: Nederland Circulair in 2050.

 

Hergebruik dankzij innovatieve  As-a-Service business modellen

Nieuwe verdienmodellen spelen een belangrijke rol bij de overstap naar een circulaire economie. Onze economie evolueert namelijk steeds meer van een eigendomseconomie naar een gebruikseconomie. Toegang en gebruik worden belangrijker dan bezit. Dit is ondermeer het gevolg van de digitale transformatie, de snelle technologische en industriële evoluties doorgevoerd door hardware producenten en de circulaire economie, met een andere kijk op duurzaamheid. Circulair denken gaat ervan uit dat producten als geheel, in onderdelen of zelfs als grondstof hergebruikt kunnen worden. In de As-a-Service oplossingen van Econocom, die de volledige lifecycle van digitale middelen behelst, krijgen laptops, 3D-printers of digiborden een tweede leven.

Bekijk hieronder de video:

Op basis van een uitgebreide screening wordt bekeken of de apparatuur eventueel opnieuw gebruikt kan worden. Is dit niet het geval? Dan zorgen we ervoor dat de diverse onderdelen worden ingezet bij de productie van nieuwe apparatuur. Apparatuur of onderdelen waarbij beide scenario’s niet mogelijk is, worden op een milieuvriendelijke manier afgevoerd.

Een As-a-Service oplossing bij Econocom is dus niet alleen financieel aantrekkelijk, maar het draagt ook nog eens bij aan een beter milieu. Daarnaast heb je altijd beschikking over up-to-date devices. Conclusie: de circulaire economie biedt talrijke innovatiekansen. Laten we die samen grijpen en op die manier de economie vooruit stuwen. The future is now!

Eens om de tafel zitten om van gedachten te wisselen over uw digitale strategie? Vul dan ons contactformulier in. Een email naar info.nl@econocom.com sturen is uiteraard ook mogelijk, de koffie staat klaar!

Visual Whitepaper

 

Download hier de Econocom Whitepaper; Zes stappen naar een digitale transformatie.

 

Meer lezen over digitale transformatie? Dit zijn onze meest relevante blogs: