Als het gaat om de digitale transformatie binnen jouw organisatie, hoe zou jij het bedrijf dan omschrijven? Is je organisatie gedreven op veranderingen en wil het nieuwe markten veroveren, of wordt er nog vanaf een veilige afstand gekeken naar de rest? In deze blog schetsen wij vier profielen die betrekking hebben op bedrijven binnen de digitale transformatie.  

Leestijd: ± 4 min.

Wat voor digitale speler is jouw organisatie?

Wat voor digitale speler is jouw organisatie?

Digitalisering is voor veel B2B bedrijven een ontwikkeling die essentieel is voor het voortbestaan. Uit onderzoek van Econocom Group, blijkt echter dat niet elke organisatie de digitale transformatie met open armen ontvangt. En dat terwijl de bedrijven die voorop lopen de voordelen nu al ervaren. Het onderzoek richtte zich op vier hoofdpunten:


1. Klanten-ervaring
Hoe divers zijn de huidige digitale middelen? Hoe worden de Big-Datagegevens van klanten ingezet?

2. Medewerker-ervaring
Welke digitale tools en functies zijn er beschikbaar voor medewerkers? Hoe zou je deze kwalificeren?

3. Bestuur en processen
Hoe wordt het digitale proces geanalyseerd? Is er een specifieke digitale strategie? Hoe betrokken is het bestuur bij de digitalisering?

4. Ecosysteem
Wordt open innovatie gebruikt op ad-hoc basis of is het al goed geïmplementeerd binnen het bedrijf?

Ieder bedrijf kreeg een (digitale) score op basis van de gegeven antwoorden. Uit de verkregen antwoorden kwamen vier hoofdprofielen naar voren die iets zeggen over de aanpak van de digitale transformatie en de ontwikkelingen binnen de organisatie.

 

Van verkenner naar veroveraar

  • De verkenner: “Observeren… maar daar blijft het ook bij”verkenner

Organisaties die als verkenner werden gezien zijn ‘digitaal nieuwsgierig’, maar zijn nog niet transformatie-gedreven. Hoe gaan deze bedrijven precies om met digitalisering? Allereerst reageren ze vooral op wat de concurrentie doet en op basis daarvan kijken zij hoe processen geoptimaliseerd kunnen worden. Doordat deze bedrijven (vaak) weinig financiële middelen beschikbaar hebben, is de gedachte dat een volledige implementatie van digitalisering een lastig en kostbaar proces is.

  • De planner: Een duidelijk omschreven visie en een open approach”planner

Deze organisaties hebben meer contacten en partnerships binnen het digitale ecosysteem in vergelijking met andere bedrijven. Bij de planners is de digitale aanpak cross-functioneel, intern goed georganiseerd en is er een duidelijke visie. Met andere woorden, een echte planner!

  • De facilitator: “Gebruik digital om het imago een boost te geven”

Voor de facilitator wordt de digitale transformatie gedreven door de ervaringen van zowel klanten als medewerkers. De focus ligt hierbij vooral op het gebruik en facilitatoroptimalisatie vande verschillende praktijken. Net als ‘de verkenner’ lopen facilitators vooral tegen financiële vraagstukken aan, maar is de grootste uitdaging de weerstand binnen het bedrijf zelf tegen veranderingen. Voor deze bedrijven is het van belang dat medewerkers inzien waarom het werk dat zij doen bijdraagt aan de succesvolle realisatie van de transformatie naar digitaal.

  • De veroveraars: “Innoveren en vooruitgang boeken”

Deze digitale kampioenen karakteriseren zich door de mate van betrokkenheid van het bestuur binnen de digitale transformatie. Gedreven door de behoefte om veroveraarte groeien en markten te veroveren met nieuwe producten en services, zorgen deze organisaties ervoor dat al de juiste middelen worden ingezet om de transformatie te laten slagen. Hoewel deze organisaties zich minder zorgen maken over de begroting, kunnen ze wel tegen andere zaken aanlopen. Denk hierbij aan beveiliging van de data, het gebrek aan flexibiliteit binnen de organisatie en/of goed functionerende IT-systemen.

 

Nederland en digitalisering

Zoals we al eerder zagen is digitalisering de komende 10 jaar een belangrijke trend in Nederland. Volgens een recente publicatie van Deloitte Consulting - Dutch Digital Infrastructure 2016 - zijn o.a. het Internet of Things en 3D printing trends die een grote impact gaan hebben op de volgende fase van de Nederlandse digitale economie. En die grote impact is misschien maar goed ook, want uit een onderzoek van Harvard Business Review naar digitale economieën bleek dat Nederland langzaamaan achterop begint te raken wat betreft digitalisering in vergelijking met de rest van de wereld. Maar er zijn ook positieve tegengeluiden! De Digital Economy and Society Index (DESI) 2016 van de Europese Commissie laat bijvoorbeeld zien dat Nederland wel zeker op de goede weg is. Daarnaast bleek uit de Dutch Digital Infrastructure 2016 ook dat de Nederlandse Digitale Economie ruim 110 miljard waard is en dat de sector de afgelopen jaren zo'n 7 tot 9% groeide. Deze groei is niet alleen te danken aan bijdrage van Nederlandse bedrijven aan de digitale economie, maar ook de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor buitenlandse bedrijven.

Afbeelding2desi-2016-radial-nl_1

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. In het onderzoek van Harvard Business Review (links) zien we dat de positie van Nederland als digitale grootheid begint langzaamaan te veranderen. De DESI 2016 geeft echter aan dat Nederland het toch niet heel slecht doet, maar er uiteraard wel ruimte is voor verbetering! 

Digitale veroveraars zijn 26% winstgevender

Digitalisering is al lang geen ‘buzzwoord’ meer. De digitale transformatie zorgt voor ingrijpende veranderingen binnen de verschillende sectoren. Organisaties worden gedwongen om na te denken over hun huidige business modellen, interne- en externe processen en de manier waarop zij omgaan met eindklanten, medewerkers en partners.

Uit een publicatie eind vorig jaar bleek al dat digitale veroveraars 26% winstgevender zijn, dan bedrijven die een minder effectieve digitale strategie hebben. Daar komt bij dat er enkele weken terug een onderzoek is verschenen van Cognizant in samenwerking met Roubini Global Economics waaruit blijkt dat Europese bedrijven, dankzij het toepassen van digitale tools en technologieën, een omzetstijging van 545 miljard euro kunnen behalen in de komende twee jaar. Bedrijven waar men nog steeds sceptisch is tegenover digitale technologie en de toegevoegde waarde hiervan, groeien minder snel.

Econocom ondersteunt bedrijven om de digitale transitie – zowel financieel als technologisch - mogelijk te maken. Is jouw organisatie vanaf morgen ook een veroveraar?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op.
Een email naar info.nl@econocom.com sturen is uiteraard ook mogelijk.

Meer interesse in technologie rondom digitalisering? Lees dan ook:

Investeren in digitale technologieën en op zoek naar financieringsmogelijkheden? Lees dan: