Op 1 januari 2019 start de nieuwe financiële regelgeving in verband met leasing. Het is niet zomaar een administratieve verandering, IFRS 16 heeft verregaande consequenties op alle contracten met operationele leasing. Honderden grote en middelgrote ondernemingen in België moeten rekening houden met een vrij zware impact op hun balans, resultatenrekening, boekhouding, commerciële contracten en hun relaties met banken en investeerders. Deze regelgeving geldt alleen voor contracten die als lease gekwalificeerd worden. Voor echte dienstencontracten verandert er niets, hoewel er nieuwe criteria gedefinieerd worden om lease en diensten van elkaar te differentiëren.

Op 1 januari 2019 start de nieuwe financiële regelgeving in verband met leasing

DRIE BILJOEN DOLLAR

Wegens IFRS 16 zullen bedrijven die werken volgens de IFRS richtlijnen al hun leasecontracten moeten evalueren en eventueel herzien. Die contracten vallen momenteel onder de standaard IFRS 17, maar over goed twee jaar dus niet meer. De wereldwijde waarde van leasecontracten bedraagt zo’n 3.000.000.000.000 dollar en het grootste deel daarvan is geboekt als operationele kost. Dat maakt die drie biljoen dollar niet zo goed zichtbaar voor analisten, banken, overheden en investeerders. Het is de bedoeling dat IFRS 16 daar verandering in brengt.

ALLE ACTIVA OP DE BALANS

Concreet betekent IFRS 16 dat alle roerende en onroerende activa met een individuele waarde van meer dan 5.000 dollar op de balans moeten komen, dus ook de activa die momenteel off-balance als een operationele kost in de boeken staan. Het gaat over alle auto’s, vrachtwagens, kantoorgebouwen, magazijnen, verkooppunten en machines maar ook de treinen, vliegtuigen of containerschepen die vandaag onder een operationeel leasecontract vallen. Contracten met uitsluitend activa van een lage waarde hoeven dus niet te veranderen en ook de contracten met een looptijd of een resterende looptijd van minder dan 12 maanden blijven onveranderd.

ONDERHANDELINGEN STARTEN

De operationele leasecontracten moeten dus in detail bekeken worden en eventueel opgesplitst om het deel dienstverlening af te zonderen. Dat is meer dan een boekhoudkundige operatie. Uiteraard moeten er waardebepalingen, afschrijvingstabellen, cashflowstatements en dergelijke komen. Reken daarnaast toch op commerciële onderhandelingen met leveranciers over restwaarden en risico’s. Ook heronderhandelingen met banken en een zoektocht naar alternatieve financiering zijn niet uit te sluiten. Studies hebben aangetoond dat voor een kwart van de Belgische bedrijven de schulden op balans met meer dan 25% zullen stijgen. Wij hebben in dit kader voor onszelf een task force voor opgericht en gaan die expertise ook aanbieden aan onze klanten.

IMPACT OP IT-SERVICECONTRACTEN

Voor contracten met geleasede laptops, smartphones, printers, enzovoort, hoeft er niets te veranderen, want die toestellen kosten geen 5.000 dollar per stuk. Dat geldt echter niet voor lease- of servicecontracten waarin grote servers, projectoren, digitale printers en andere dure apparatuur vervat zitten. Ook die contracten moeten bekeken worden en eventueel een onderscheid maken tussen de goederen en de diensten. Die laatste blijven een operationele kost die niet in de balans hoeft.

WAT IS DAN HET GOEDE NIEUWS?

Ten eerste, assets van minder dan 5.000 dollar hoeven niet op de balans geboekt te worden. Niet alleen kleine contracten maar ook de contracten met grote hoeveelheden assets van een kleine waarde, zoals pc’s, smartphones of tablets, veranderen niet. Ten tweede, de uitzondering dekt kortlopende contracten van minder dan 12 maand of de contracten die op 1 januari 2019 nog minder dan 12 maand lopen.

Het verdere goede nieuws is dat we nog meer dan twee jaar de tijd hebben om alles in orde te brengen en ook zelf een beter overzicht te hebben op de inzet van het bedrijfskapitaal. IFRS zorgt voor homogene regels over alle grenzen heen. Niet alleen investeerders, analisten en banken begrijpen de cijfers dan op een consistente manier. Meer inzicht zorgt voor betere managementbeslissingen, want ook voor het eigen directiecomité zijn de gevolgen van IFRS 16 best nuttig.

Ook positief is dat bedrijven nog assets buiten balans kunnen boeken indien deze onder dienstencontracten beheerd worden, waardoor bedrijven meer risico’s richting hun leverancier verplaatsen, zoals bijvoorbeeld bij outsourcingcontracten.

HOE BEGINNEN, CHECK LIST…

 • stel een multidisciplinair projectteam samen met contractbeheerders, risico-analisten, boekhoudexperten, fiscalisten, IT’ers, mensen uit operations en een projectleider
 • check of alle contractinformatie beschikbaar en betrouwbaar is
 • identificeer de contracten met assets met een individuele waarde < 5.000 dollar
 • identificeer de contracten met een resterende looptijd van minder dan 12 maanden op 1 januari 2019
 • maak een overzicht van alle leasecontracten op looptijd, einddatum en contractuele opties (zoals verlenging, uitstap, indexering)
 • voor de assets met een waarde > 5.000 dollar, evalueer de waarde van de toekomstige huurtermijnen en de bedragen die op de balans als activa en schuld opgenomen zouden worden
 • voor de resultatenrekening, evalueer de verschuivingen tussen operationele resultaten, afschrijvingen, en financiële kosten, plus de netto impact op het resultaat (in het begin van de looptijd ligt de som van de lineaire afschrijving en de rentelasten hoger dan het maandelijkse huurbedrag)
 • evalueer de impact van de verschillende IFRS 16-transitieregelingen voor bestaande leases
 • evalueer de impact op bank- en obligatieovereenkomsten en op de ratio’s die gerespecteerd moeten worden (net debt, gearing, solvabiliteit, andere). Bereid communicatie en onderhandelingen met kredietverleners voor.
 • evalueer welke risico’s je intern en extern wil beheren
 • evalueer welke operationele taken je aan externen zal uitbesteden
 • ontwikkel nieuwe oplossingen
 • ontwikkel nieuwe beleidslijnen en processen

 

capture

Christian Levie heeft meer dan 30 jaar ervaring in financiën en leasing. De afgelopen 20 jaar bekleedde hij posities in audit en financiën en dit in België en in verschillende Europese landen. De laatste 10 jaar beoefende hij voornamelijk business development en commerciele functies.Christian werd lid van verschillende werkgroepen binnen Econocom Group toen de IFRS 17 regels m.b.t. leasing gepubliceerd werden. Hij ondersteunde meerdere beursgenoteerde klanten bij het implementeren van operationele lease contracten, en dit in verschillende sectoren en voor diverse types assets. Hij heeft het lange ontwikkelingstraject van de nieuwe IFRS 16 regelgeving stap voor stap opgevolgd. Sinds 2014 is Christian lid van de Raad van Bestuur van de Belgische Lease Vereniging (BLV).

Geïnteresseerd in een gesprek met ons rond IFRS 16? Vul dan ons contactformulier in.  

Een mail naar Christian Levie sturen, is uiteraard ook mogelijk.