Ruim de helft van onze Belgische organisaties neemt op zijn minst één dienst af in de cloud en kiest zo voor een zogenaamde hybride strategie. Daarbij staat een gedeelte van toepassingen en gegevens op servers in het eigen datacenter, de rest in een extern datacenter bij een lokale dienstverlener, bij een gespecialiseerde SaaS-leverancier of in een public cloud. Dat principe heet multicloud. Vrijheid, blijheid maar promoot het niet te veel, want de slimme IT-manager krijgt een beter zicht op doorrekenbare kosten. Multicloud combineert steeds weer de beste optie per gebruiksscenario (best-of-breed): voor servicemanagement, voor Internet of Things-toepassingen of voor gulzige toepassingen waarvoor lage latency nodig is (de transmissie tussen server en gebruiker, en terug). Andere redenen voor een multicloudstrategie zijn een grotere autonomie (minder vendor lock-in) en het spreiden van risico. Ook de cloud kan er al eens uitliggen.

HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE

De infrastructuur die het efficiëntst koppelt met cloud is hyperconverged infrastructure. HCI is volledig ontworpen voor de private en hybride cloud. Computerkracht en opslag worden aangestuurd door software: de infrastructuur is code geworden, en dat heb je nodig als je public cloud wilt gaan gebruiken en snel en flexibel tussen cloud en ‘on-prem’ wilt schakelen. Als bijkomend voordeel is HCI heel erg schaalbaar, waardoor je je private cloud gemakkelijk, snel en goedkoop kunt uitbreiden met net die capaciteit die je nodig hebt. In een klassieke infrastructuur moet je technologie veel meer op de groei aankopen, of sowieso uitwijken naar public cloud wanneer uitbreiding zich opdringt. En dan moet je eerst weer sleutelen aan de code om die klaar te stomen voor public cloud.

VELE CLOUDS, VERSCHILLENDE KOSTEN

Door die extra vrijheid wint multicloud in combinatie met HCI dan ook terrein. Er wordt vaak eerst getest met test & dev: zowel voor HCI als public cloud is het een van de frequentst gemelde use cases vanwege de voordelen die het biedt voor knipperlichtgebruik. Je zet snel een server op en uit, vaak voor een korte periode. Toch vraagt multicloud een stapsgewijze aanpak. Welke omgeving moet je gebruiken voor een bepaalde workload? Private of public? Bovendien heeft elke public cloud zijn eigen specialiteiten. En niet vergeten: kostenbeheer. Want organisaties zijn dan misschien wel snel overtuigd van de flexibiliteit, schaalbaarheid en risicospreiding van multicloud, wij zien vaak slapende testservers of onderbenutte capaciteit in eigen huis. En je hebt standaard servers en servers die down- en upscale toelaten en dus anders geprijsd worden.

MULTICLOUD MANAGEMENT

Om je kosten in kaart te brengen en onder controle te houden, werken we met cloud management software. Die laat toe om verbruik te meten en pro rata door te rekenen, maar houdt ook logboeken van je cloudservers in de gaten, en legt een beveiligingsbeleid op. Bovendien kun je je serverconfiguratie centraliseren. De servertemplates van Azure zijn anders gecodeerd, waardoor het niet eenvoudig is om je virtuele servers nadien te migreren naar een andere platform. Die lock-in heeft een impact op je kost. Met multicloud management software creëer je een bovenliggende laag die de templates converteert. Daardoor kun je je HCI-servertemplates één op één overzetten naar de public cloud en omgekeerd, en hoef je nog maar met één template te werken: je desired state configuration. Dat scheelt een slok op de borrel. Servers activeren gebeurt in minuten in plaats van uren of dagen.

Het klopt dat multicloud je IT iets meer generiek maakt, maar dat is tegelijk ook de trend van de dag: je bent onafhankelijk, werkt best of breed en schakelt erg snel volgens de regels van DevOps. Met dat principe breng je softwareontwikkeling en infrastructuurbeheer dichter bij elkaar en kun je dus sneller toepassingen in productie brengen. Het is samen met de opkomst van cloud computing matuur geworden.

Bovenal geeft hyperconverged infrastructure in combinatie met een beheertoepassing als ManageIQ of vRealize je inzicht in de doorrekenbare kosten van IT. Dat is misschien wel het grootste voordeel voor een shared service. Of IT voortaan ook echt meer gaat doorrekenen, laten we maar in het midden.

 

  • Jan Vandebroek leidt de infrastructure services activiteiten bij Econocom BeLux. Hij is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Econocom’s cloud services. Hij was voordien General Manager van Osiatis Benelux, de managed services provider die in 2014 door Econocom werd overgenomen.  Daarvoor bekleedde hij  bij Bull Integris, de functie van European Director e-Banking en Country Manager van Bull Luxemburg. Jan was ook enige tijd actief als adviseur voor het kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken.

 

Benieuwd hoe uw bedrijf zijn voordeel kan halen uit multicloud? Neem gerust contact op en we bekijken het samen met u.

 

 

Lees meer over hyperconverged infrastructure:

Wat is dat eigenlijk, hyperconverged infrastructure?

3 tips om van start te gaan met hyperconverged infrastructure

5 redenen waarom hyperconverged infrastructure uw aandacht verdient

6 criteria om een goede partner te kiezen voor uw hyperconverged infrastructure-project