In het 3e kwartaal van 2013, heeft Econocom Groep een omzet van € 383 miljoen gerealiseerd (€ 313 miljoen tijdens het 3e kwartaal 2012).

Hiermee komt de omzet sinds het begin van dit jaar uit op € 1.175 miljoen (€ 1.050 miljoen tijdens dezelfde periode vorig jaar). De groep realiseert dus een stijging met +12 % van haar inkomsten over de eerste 9 maanden van het boekjaar.

Omzetstijging Econocom Q3 2013

Vooruitgang in de 3 vakgebieden van de groep

Eind september lieten alle vakgebieden een groei zien, zowel globaal als intern. Econocom haalt voordeel uit haar strategische positie in de meest toekomstgerichte segmenten van de informaticasector (Mobiliteit, Veiligheid, Virtualisering, Connected Objects, enz.). Bovendien speelt de groep in op de groeiende vraag naar oplossingen voor bedrijven waarbij de verschillende activiteiten van de groep elkaar aanvullen (distributie, services, en financiering).

In navolging van de tendensen die eind juni werden waargenomen, laten alle geografische zones een forse stijging zien, met uitzondering van Noord- en Oost-Europa (goed voor ongeveer 10 % van de omzet van de groep).

Versnelde groei

Deze solide prestatie is het resultaat van een versnelde interne groei van +4 % eind september (tegenover +3 % eind juni 2013) en de inbreng van de bedrijven die Econocom in de afgelopen 12 maanden overnam.

De groep haalt voordeel uit de geslaagde integratie van de bedrijven die zij 18 maanden geleden overnam en waarvan de omzet sterker steeg (groei van ongeveer 20 %) dan werd verwacht. Osiatis, een belangrijke infrastructuurservices dienstverlener aan bedrijven en specialist op het gebied van aanverwante applicaties, maakt sinds 1 september 2013 deel uit van Econocom en draagt € 30 miljoen bij, oftewel een kwart van de groei.

Verwachte groei van de omzet en het courant bedrijfsresultaat

Door de solide commerciële dynamiek van eind september kan Econocom vasthouden aan de groeidoelstellingen voor 2013 met betrekking tot de omzet en het courant bedrijfsresultaat, zowel door interne als externe groei.

De voorlopige jaarcijfers 2013 worden gepubliceerd op 27 januari aanstaande, na beurssluiting.

Aanvullende informatie: