Gang van zaken

Q1 2014In het 1e kwartaal van 2014 realiseerde de Econocom Groep een omzet van 450 miljoen euro ten opzichte van 375 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De stijging van 20% is voornamelijk toe te schrijven aan de integratie van Osiatis, dat in september 2013 werd overgenomen.

Bij vergelijkbare consolidatiekring daalt de geconsolideerde omzet van de groep met 3,5 %. Alle geografische zones van de groep, met uitzondering van de Benelux, vertonen een vooruitgang of blijven stabiel. De Benelux profiteerde tijdens het 1e kwartaal van 2013 van een uitzonderlijke prestatie, realisatie van de 2014 doelstelling wordt daarom niet ter discussie gesteld. 

Integratie van Osiatis en oprichting van Digital Dimension

De teams van de Services activiteit spitsten hun inspanningen eind 2013 en begin 2014 toe op het integratieproces en de invoering van de nieuwe organisatie. Deze opdrachten en een selectiever beleid inzake de keuze van nieuwe projecten, wogen door op het activiteitenvolume van het eerste kwartaal 2014. Het management heeft de focus op het uitvoeren van het synergieplan.

Zoals in januari jl. werd aangekondigd is het dienstenaanbod van de groep uitgebreid met de oprichting van Digital Dimension, een bedrijf dat de ambitie heeft om in korte tijd uit te groeien tot een belangrijke speler voor digital front office solutions in cloud mode.

Obligatie-uitgifte en terugkoop van aandelen & obligaties

Om de ontwikkelingsstrategie in de digitale sector te ondersteunen, ging Econocom in januari 2014 over tot de uitgifte van een converteerbare obligatie (Ornane) van 175 miljoen euro. Een deel van de opgehaalde fondsen werd besteed aan de terugkoop van converteerbare obligaties met eindvervaldag in juni 2016 (Oceane). Op dit moment zijn er in totaal nog 2.350.465 Oceane in omloop (tegenover 4.000.000 bij de uitgifte) wat overeenstemt met een potentiële verwatering van maximum 8,8 % van het kapitaal van de groep.

Bevestiging van de doelstellingen voor 2014

Econocom bevestigt haar financiële doelstellingen voor 2014; een jaaromzet van meer dan 2,0 miljard euro en een courant bedrijfsresultaat van meer dan 100 miljoen euro.

Lees hier het volledige persbericht.