Na zes weken zomervakantie zijn de basisscholen weer van start. Computers en digiboards worden opnieuw opgestart en de tablets komen uit de tafellaatjes. Ook bassischolen maken steeds meer gebruik van digitale devices. Als je kinderen voorbereidt op hun toekomst, moet je er rekening mee houden dat die nog meer digitaal zal zijn. Dat heeft ook voordelen. Uit een enquête van Schoolrijk blijkt dat maar liefst 89% van de leraren in het primair onderwijs ziet dat de motivatie van leerlingen toeneemt bij inzet van tablet.  Is dit een goede ontwikkeling? In deze blog lees je meer over de digitalisering van het klaslokaal.

Leestijd 3 min.

Onderwijs met digitale hulpmiddelen

Hoe bereiden we kinderen al vanaf de basisschool voor op de (digitale)arbeidsmarkt? Dat doe je o.a. door onderwijs te bieden waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale content en de inzet van digitale middelen.

De inzet van gepersonaliseerd onderwijs, in een digitale persoonlijke leeromgeving, neemt toe. In deze omgeving kan een leerling leren en ontwikkelen op basis van zijn of haar eigen persoonlijke behoeften. Dat is van toepassing op het leertempo en niveau, of de inzet, ambitie en motivatie. Op deze manier is een leerling in staat om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. De leraar wordt naast onderwijzer ook coach. Er bestaan al gepersonaliseerde onderwijsmethoden, waarin wordt bijgehouden waar een leerling in zijn of haar ontwikkeling staat en wat deze nodig heeft om door te groeien.

Onderwijs met gebruik van digitale content en de inzet van digitale middelen.

Tooling & content

Er is al veel tooling en digitale content op de markt beschikbaar, die worden gebruikt in het onderwijs. Digitale onderwijs tools kunnen handig zijn tijdens, na of ter voorbereiding van een digitale les en zijn te gebruiken op laptops, tablets en zelfs smartphones. Een voorbeeld is Kahoot!, een quiz programma waarmee je op een leuke manier toetst of een leerling een bepaald onderwerp onder de knie heeft of niet.

Ook is er veel digitale content voor het basisonderwijs . Zo heb je een ruim assortiment boeken voor e-readers en tablets. Zo heeft Uitgeverij De Fontein een groot assortiment e-books voor kinderen. Een e-book is ongeveer 60% goedkoper, dan hetzelfde boek als gedrukt exemplaar. Ook is een e-book ideaal voor kinderen met dyslexie of zichtproblemen. Er zijn speciale lettertypes voor dyslectici en ook kan bijvoorbeeld de regelafstand en de afstand tussen de woorden op een e-reader eenvoudig ingesteld worden (www.ereaders.nl).

Het internet is een tweede leraar geworden.

Doordat kinderen steeds meer online zijn, kunnen zij overal antwoorden op vragen vinden over onderwerpen waar ze extra informatie of meer verdieping nodig hebben. Het internet is een tweede leraar geworden, op YouTube zijn tal van tutorial- en explanation video’s te vinden over allerhande lastige onderwerpen.

Verandering voor leraren

Het merendeel van de basisschoolleraren merkt een gunstig verschil in de werkdruk dankzij investeringen in digitaal onderwijs. Maar deze werkdruk is volgens hen nog altijd te hoog, aldus Trouw op basis van cijfers van DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Want de digitalisering van het klaslokaal vergt ook veel van de leraar volgens multimediaplatform voor onderwijsinnovatie Breems. Niet alleen qua voorbereiding en verdieping in deze methode, maar ook qua rol tijdens de lessen zelf. Zoals aangegeven verandert de leraar naar een coach en is daardoor ook de benadering naar de leerlingen toe anders.

Er valt nog veel te leren in het digitaliseren van het onderwijs. 80% van de scholen gebruikt het digiboard nog op dezelfde manier als het krijtbord blijkt uit onderzoek van Marketingfacts, terwijl er veel meer mogelijk is.

Ook de verplichting om alles te documenteren over bijvoorbeeld leerlingen die extra hulp nodig hebben, wordt gezien als een erg tijdrovend proces. Het slim inzetten van IT kan een oplossing zijn om deze werkdruk te verminderen. “De komende jaren zal digitalisering het leren nog verder veranderen. Dit leidt er onder meer toe dat scholen steeds beter kunnen inspelen op de leerbehoeften van leerlingen. Digitalisering biedt daarmee kansen voor verbetering van het onderwijs.”, aldus demissionair Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). De behoefte is er in ieder geval, net als de devices!

Slimme inzet van IT kan de werkdruk verminderen.

Financieringsmogelijkheden voor basisscholen

Het is dus niet meer de vraag of IT al in het basisonderwijs moet worden ingezet, maar eerder hoe dat zo zinvol mogelijk kan, zodat het bijdraagt aan beter onderwijs. Tablets en laptops maar ook digitale schoolborden, online colleges of zelfs cloud-services horen tot de mogelijkheden. Als je kansen ziet binnen de digitalisering wil je daar als onderwijsinstelling eenvoudig, snel en goed op kunnen inspelen, inclusief een optimale dienstverlening voor leerlingen én leraren.

Door de benodigde IT-oplossingen As-a-Service af te nemen haal je méér in huis dan alleen de apparatuur of oplossing. Een gespecialiseerde business partner, zoals Econocom, heeft hiervoor eenvoudig te implementeren oplossingen in huis.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bezoek de website voor meer informatie over de oplossingen voor het onderwijs of vul ons
contactformulier in.