Welke organisatie wil eigenaar van apparatuur zijn, waarvan de technologie nog voor het verstrijken van de afschrijvingstermijn al verouderd is? Eigendom is niet in alle gevallen een toegevoegde waarde, zeker niet in omgevingen waar de technologische vernieuwing een belangrijke rol speelt om de concurrentiële positie te versterken of om operationele processen te optimaliseren. Wie niet langer eigenaar wenst te zijn, wie de digitale transformatie binnen zijn organisatie wil versnellen of wie wil overschakelen naar een as-a-service oplossing, kan een Sale & Lease Back overwegen. Maar wat is nu eigenlijk een Sale & Lease Back? In welke situaties biedt een Sale & Lease Back welke voordelen? U leest het in onderstaande blog.

sale and lease back

WAT IS EEN SALE AND LEASE BACK?

Een Sale and Lease Back is een financieringsoplossing, waarbij u reeds gekochte en in gebruik genomen assets tegen saldo boekwaarde aan een financieringspartner verkoopt, om ze onmiddellijk terug te huren. Een Sale and Lease Back is een eenvoudige manier om met terugwerkende kracht cash te genereren uit eigen middelen. Deze financieringsvorm biedt het grote voordeel dat u uw gegenereerde cash meteen kan inzetten voor uw groei- of innovatiestrategie.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN SALE AND LEASE BACK?

  • U betaalt voor het gebruik en niet langer voor de eigendom; u boekt niet langer afschrijvingskosten;
  • Afhankelijk van de netto boekwaarde kan een Sale and Lease Back een positieve invloed uitoefenen op uw financiële ratio’s;
  • U maakt vastliggend kapitaal beschikbaar voor andere projecten;
  • U hebt geen boekwaardeverlies op ‘verouderde’ technologie ;
  • U creëert extra liquiditeit om groei te vergemakkelijken;
  • U blijft gevrijwaard van verborgen kosten aan het einde van de levensduur van de assets;
  • U vereenvoudigt de administratieve follow-up en het beheer van leveranciersfacturen;
  • U vereenvoudigt het beheer van een vloot van assets;
  • U kunt de financiële oplossing koppelen aan operationele en procesmatige oplossingen (helpdesk, facturatie, etc)

WELKE ASSETS KOMEN IN AANMERKING VOOR EEN SALE AND LEASE BACK?

De overstap van capex naar opex kan voor een brede waaier van assets:

Digitale assets
U wenst nieuwe business modellen aan te bieden aan uw eindklanten. U bent echter zelf niet thuis in financieringsmodellen, in het uitbouwen van een as-a-service aanbod. Ga aan tafel zitten met een partij die gespecialiseerd is in financiering in combinatie met services, een partij die kan meedenken over de transformatie van uw business processen, over de doorvertaling van uw oplossingen in een as-a-service model. Een Sale and Lease Back kan u ondersteunen bij een versnelde implementatie.

Industriële assets
U hebt geïnvesteerd in productiemachines, in logistieke materialen, in LED verlichting. U moet tegelijkertijd investeren in groei. Waarom niet alvast overwegen om snel cash te genereren via een Sale and Lease Back?

IoT assets
Internet of Things (IoT) impliceert vaak een veelheid aan te beheren assets. Assets die op verschillende tijdstippen worden aangekocht, in functie van de ‘proof of concept’ (POC) projecten die starten. Dankzij een Sale and Lease Back behandelt de financiële services partner immers alle asset administratie, alle facturatiestromen en nemen ze het asset management tijdens de levenscyclus voor hun rekening. Niet alle IoT assets zullen even lang gebruikt worden. De timing van de technologische evoluties is moeilijk op voorhand in te schatten, laat staan in te plannen. Huuroplossingen bieden de nodige flexibiliteit inzake lifecycle beheer. Overweeg daarom een Sale and Lease, indien u reeds van start bent gegaan.

ICT assets
Stel – u hebt de afgelopen jaren mobile devices ter beschikking gesteld van uw medewerkers. Deze devices zijn nog niet volledig afgeschreven. Ondertussen vereist de business echter nu al een nieuwer model. Dat kan. U wenst een volledige ontzorging op het vlak van end of life, recyclage van de toestellen, het respecteren van milieunormen. Ook dat kan, dankzij een Sale and Lease Back.

HOE EEN SALE & LEASE BACK PRAKTISCH AANPAKKEN? WELK STAPPENPLAN KAN WORDEN GEVOLGD OM SNEL OVER TE SCHAKELEN VAN EIGENDOM NAAR GEBRUIK?

   • Maak alvast een inventaris van de assets die je aan de financieringspartner wil verkopen
   • Groepeer uw assets in verschillende categorieën: verouderde, grote aantallen, assets in gebruik bij uw klanten
   • Check de netto boekwaarde van deze assets
   • Bepaal welke balansratio’s verbeterd moeten worden
   • Neem ook assets aan 0€ boekwaarde mee in jouw overzicht – het is namelijk makkelijker om een volledige portfolio over te dragen aan een externe partij, dan slechts een gedeeltelijke
   • Bepaal de resterende economische levensduur en anticipeer op de implementatie van de volgende generatie assets
   • Verzamel alle leveranciersfacturen gelinkt aan de assets die worden overgedragen en dit als bewijsstukken om aan te tonen dat alles netjes betaald is, om te bewijzen dat de assets niet in pand gegeven zijn
   • Stuur een factuur aan de financieringspartner met de netto boekwaarde
   • Start een optimaal gebruik van de gegenereerde liquiditeiten

Download onze e-book!

Wenst u de stap te zetten van eigendom naar gebruik en wenst u hierover met ons van gedachten te wisselen? Vul dan ons contactformulier in – wij nemen snel contact met u op.