“Japanse techniek verbindt koeien met Internet of Things”. Met deze titel kopte Nu.nl enige tijd geleden een artikel over het toepassen van digitale techniek in de agrarische sector. En daar blijft het niet bij. De agrarische sector heeft de afgelopen tijd een enorme digitale inhaalslag gemaakt op het gebied van ‘smart farming’.

De connected koe

Het Japanse techbedrijf Fujitsu ontwikkelde een slimme stappenteller die moet laten zien wanneer de koe klaar is om bevrucht te worden. Deze nieuwe techniek moet een positieve invloed hebben op het aantal geboren kalfjes en het tekort aan vlees voorkomen, aldus NU.nl. Uit de visuele geografische data van CartoDB blijkt dat de wereldwijde vleesconsumptie in Azië en Zuid-Amerika de komende jaren flink toeneemt. Deze stijging zet de veehouders onder druk en daarom kan de slimme stappenteller ondersteunen om de toenemende vraag bij te houden.

Al in 2014 gaf directeur van Ericsson in Nederland, Pim den Uyl, op het Hague Tech event van dat jaar aan dat het weiland 2.0 een belangrijke trend zou worden. “Als agrarische ondernemer is het waardevol om de temperatuur, het eetpatroon en andere belangrijke zaken van je koeien digitaal af te kunnen lezen. Dan weet je sneller of er met een koe iets aan de hand is, of een koe de stal in moet, of je misschien wel de dierenarts moet bellen”, aldus Den Uyl.

connected koe

Dankzij digitale technologie weet je sneller wat er met een koe aan de hand is.

Sensors en (big) data belangrijk voor precisielandbouw

Hoewel de agrarische sector van oudsher wordt gezien als vrij conservatief, heeft de sector de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt wat betreft data en moderne technologieën. En dat is nodig, aangezien de vraag naar voedsel, ook volgens zakentijdschrift Forbes, de komende jaren flink stijgt. Een van de manieren om met deze veranderingen om te gaan, is het zogenaamde smart-farming; met zo min mogelijk middelen een maximale opbrengst (van goede kwaliteit) realiseren. Een goed voorbeeld hiervan is de precisielandbouw. Deze ontwikkeling wordt gezien als een van de belangrijkste trends in de agrarische sector. Zo belangrijk, dat verwacht wordt dat de markt in 2018 gegroeid zal zijn tot ruim $ 3.7 miljard. Door (big) data te gebruiken van gps-signalen  en sensors verspreid over stukken land, zijn landbouwers in staat om slimmer te verbouwen. Het is dan ook niet vreemd dat veel startups zich inmiddels richten op het gebruik van grond, water en mest en deze grootschalig in kaart proberen te brengen. Een voorbeeld hiervan is het Amerikaanse Farmers Business Network. Deze startup maakt het verzamelen, aggregeren en analyseren van grote hoeveelheden data over landbouw mogelijk. Of de slimme sensor van CropX die streeft naar het ‘Internet of Soil’.

Tijd om akkers te besproeien? De CropX Sensor vertelt je waar en wanneer

Tijd om akkers te besproeien? De CropX Sensor vertelt je waar en wanneer.

Ook de Nederlandse sector groeit mee

Maar ook de Nederlandse sector innoveert mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Boer & Bunder. Deze web-app stelt landbouwers in staat om informatie in te zien over hun percelen, grond en wanneer er gezaaid en geoogst moet worden. De website biedt open data van ruim 1,9 miljoen hectare landbouwgrond. Ook FrieslandCampina, Agrifirm en CRV zijn een samenwerking aangegaan voor het oprichten van een datahub. Deze datahub geeft melkveehouders toegang tot eigen informatie en die van andere partijen. Het platform is nu vooral bedoeld voor de melkveehouders, maar zal in de toekomst ook voor akkerbouw, varkenshouderij en pluimveehouderijen beschikbaar moeten zijn.

farming technology

Investeren in technologie? 

Het is duidelijk dat de precisielandbouw en digitale slimme oplossingen een belangrijke rol spelen in de agrarische sector 2.0. Zoals trendwatcher Richard van Hooijdonk uitlegt in zijn blog:Agrarische bedrijven worden steeds slimmer, vee wordt steeds gezonder”. Hij ziet echter nog wel enkele uitdagingen op het gebied van de acceptatie van de diverse technologieën en de investeringen hiervan. En juist de investering in digitale middelen zou geen belemmering moeten zijn. Niet aanpassen op de veranderende vraag zorgt ervoor dat producten minder aantrekkelijk worden dan die van de concurrent. Een passende flexibele financiële oplossing biedt toegang tot de technologie die volgens de markt noodzakelijk is.

Leasen is slim

Geïnteresseerd in leasen als financieringsmogelijkheid? Lees dan ook:

Of vul hier het contactformulier in. Een email naar info.nl@econocom.com sturen is uiteraard ook mogelijk.