Biedt een duurzaam en toekomstgericht lichtbeleid perspectief?

Door de recente uitval van drie kernreactoren en het uitblijven van een structureel duurzaam lichtbeleid stevent België de komende maanden wellicht af op een lichtcrisis. Grootschalige invoering van innovatieve en milieuvriendelijke LED-verlichtingsoplossingen kan het tij doen keren.

kernreactorHet energiebedrijf Electrabel maakte begin augustus bekend dat er problemen zijn met haar kernreactoren. In het door netwerkbeheerder Elia opgestelde noodplan worden drastische maatregelen vooropgesteld om de eletriciteitsbevoorrading tijdens de wintermaanden te kunnen garanderen. Het doven van de verlichting op snelwegen en het selectief uitschakelen van stroomtoevoer naar vooraf bepaalde gemeenten worden als maatregelen genoemd. Het afschakelplan zorgt voor heel wat commotie en wordt door sommige burgemeesters zelf als levensbedreigend bestempeld.

Steden en gemeenten grootverbruikers van licht

Ongeveer vijftig procent van de energieconsumptie in steden is toe te schrijven aan verlichting. Steden kunnen dus een belangrijke rol spelen in de vermindering van de “carbon footprint” door grootschalige toepassing van innovatieve en milieuvriendelijke LED-verlichtingsoplossingen.  Dat past prima in het plan van de Europese Unie, opgenomen in de Digitale Agenda, om de energie-efficiëntie tegen 2020 met twintig procent te verbeteren.

In een analyse op het gepubliceerde ontwerp, lichtvisie voor Vlaanderen, waarin de wegverlichting voor de Vlaamse gewestwegen wordt beschreven, spreekt Agoria van een gemiste kans. In een schriftelijke reactie roept ze het Agentschap Wegen en Verkeer dan ook op om LED-technologie in haar visie op te nemen. De voordelen van deze technologie liggen immers voor de hand:

  • Met led-technologie wordt nu al efficiënter verlicht dan met conventionele 2000K natrium hogedruklampen;
  • Led-technologie levert onmiddellijk een aanzienlijke (energetische) kostenbesparingen op voor de overheid en de belastingbetaler. Dit ligt in lijn ligt met de doelstellingen van het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering.

Drastische besparingen op straatverlichting dankzij LED-initiatieven

Niet alle steden en gemeenten blijven achter. Zo is er het Europees project “Bliss”, “Better Lighting in Sustainable Streets”, waarbij de deelnemende steden en gemeenten uit de provincie Brabant allemaal hetzelfde doel voorop stellen: drastisch besparen op straatverlichting door het gebruik van “cutting-edge” technologieën.

GriteMarktOok Brussel realiseerde reeds meerdere LED-projecten.  De Grote Markt in Brussel werd in 2013 voorzien van nieuwe verlichting. De stad wenste haar internationale rol en positie als hoofdstad te bevorderen door de architecturale rijkdom van de Grote Markt, opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de Unesco, in de duurzame schijnwerpers te plaatsen.

Deze LED-installaties genereren een energiebesparing van 80 procent en de onderhoudskosten liggen vier keer lager dan bij de oorspronkelijke belichting op de grote markt het geval was. Daarnaast zijn ook LED-projecten in Brusselse metrostations en tunnels gerealiseerd.

Bij steden als Antwerpen, Mechelen, Sint-Truiden wordt er gewerkt aan de hand van een lichtplan, dat een samenhangende visie op openbare verlichting uitdraagt. Ook in deze lichtplannen komt een aantal LED-projecten aan bod.

Telkens opnieuw worden de stedelijke en gemeentelijke LED-projecten ingegeven door:

  • Een vermindering van de CO2-uitstoot;
  • Een vermindering van energieverbruik;
  • Sterk verminderde onderhoudskosten;
  • Verbetering van de levenskwaliteit;
  • Verhoogde veiligheid van de inwoners en bezoekers.

Bovendien streeft een groeiend aantal andere steden naar meer energieonafhankelijkheid. Dit vanwege de alsmaar stijgende energiekosten en de evolutie richting een klimaatneutrale stad. Zij zien de overstap naar LED als een duurzame investering. Toch blijft de grootschalige, systematische overstap naar LED voorlopig nog uit. De versnippering van de beslissingsbevoegdheden en het zich al te veel blind staren op niet-gebudgeteerde uitgaven zonder oog te hebben voor de onmiddellijke kostenbesparingen, zijn daar niet vreemd aan.

Waarom vasthouden aan gedateerde oplossingen?

Mede dankzij flexibele financieringsoplossingen is het mogelijk om investeringskosten over een langere tijd te spreiden.  Er zijn oplossingen waarbij de inkomstenstroom – gerealiseerd door de energiebesparingen -  kan worden afgestemd op de gespreide uitgaven.  Het budget om de overstap naar innovatieve, energie-efficiëntere oplossingen te realiseren is dus geen “showstopper” meer.

Op zoek naar financieringsoplossingen voor uw LED project?

Stuur een e-mail naar: info.be@econocom.com

 

Auteur: Hilde Janssens, Product Marketing Manager NE Europe bij Econocom

 

Foto's: Goya Bauwens - Flickr / Creative Commons by-nc en www.schreder.com