Ledverlichting

Ledverlichting is de waardige opvolger van alle huidige verlichtingstechnologieën. Het is zuiniger in gebruik, gaat langer mee, en heeft een hogere kleurkwaliteit dan de ouderwetse natriumlamp. Toch wordt er nog relatief weinig geïnvesteerd in ledverlichting door grootverbruikers als de Nederlandse gemeentes. De voordelen zijn evident, maar een structureel gebrek aan lange termijn visie zorgt ervoor dat men vast blijft houden aan gedateerde oplossingen.

Ledverlichting biedt diverse voordelen ten opzichte van natriumlampen: de levensduur is met 50.000 uur veel langer, het heldere, witte licht zorgt ervoor dat we kleuren beter waarnemen en er is veel minder 'strooilicht', waardoor er minder lichtvervuiling is. Ledlampen zijn veel zuiniger dan conventionele straatverlichting en  leveren daardoor een enorme winst voor het milieu op. Gezien het wijdverbreide onderzoek naar ledverlichting is het zeer aannemelijk dat leds nog efficiënter worden dan ze nu al zijn. Dus waarom zijn er nog maar zo weinig gemeentes in Nederland overgestapt op ledverlichting? In 2008 en 2009 is weliswaar een aantal pilotprojecten gestart, maar een nationale overstap naar led blijft vooralsnog uit.

Verkeerde oplossingen

Gemeentes verkeren financieel in zwaar weer. Er moet veel bezuinigd worden en men is huiverig voor grote investeringen, ook al leveren die investeringen op langere termijn juist geld op. Het uitblijven van investeringen in Ledverlichting is hier een goed voorbeeld van. Om energie te besparen schakelen veel gemeentes de lantaarnpalen nu na 11 uur 's avonds uit, wat zorgt voor onveilige situaties op de wegen en een onveilig gevoel bij de burger.

Er kan echter een veel grotere besparing gerealiseerd worden wanneer men de huidige lantaarnpalen zou vervangen door Ledlantaarnpalen. De verlichting kan dan gewoon aanblijven terwijl er toch aanzienlijk minder energie verbruikt wordt. En deze overstap naar Led hoeft zich niet te beperken tot de straatverlichting. Denk eens aan de besparingen die gerealiseerd kunnen worden door ook alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van Ledverlichting.

LED verlichtingGeen excuus

Waarom worden de investeringen dan uitgesteld? Dat heeft vooral te maken met het feit dat de gemeenteraad slechts voor een periode van vier jaar aan het roer staat. De zittende politici willen zich niet impopulair maken door hoge investeringen te doen in straatverlichting, terwijl er nog zoveel mediagenieke onderwerpen op de agenda staan. Dit korte termijn denken kost de gemeente (en dus de burger) op de langere termijn echter veel geld en zorgt bovendien voor een onnodige belasting van het milieu.

Het is begrijpelijk dat gemeentes huiverig zijn voor grote investeringen, maar wanneer die investeringen onvermijdelijk tot besparing leiden is er geen enkel excuus meer om de stap niet te maken. Geen budget? Een financiële partner als Gemlease kan uitkomst bieden en de investering is binnen een paar jaar terugverdiend met winst. Maar dan moeten de gemeenteraden wel even verder kijken dan hun eigen raadsperiode.

Het kan ook anders

Gelukkig zijn er ook praktijkvoorbeelden van gemeentes die wel naar de toekomst kijken en hier worden de onweerlegbare voordelen snel duidelijk. De gemeente Rheden heeft  de oude, energieslurpende straatverlichting grotendeels vervangen door duurzame ledverlichting. Dit leverde voor 2012 een besparing op van 70% op het energieverbruik, 95% op onderhoudskosten en het scheelde ook nog eens 288.000 kg aan CO2-uitstoot. Het project is budgetneutraal uitgevoerd doordat een deel van de investeringskosten betaald werd uit de besparing van de exploitatiekosten.

Door op deze manier slim naar de budgetten te kijken, of door alternatieve financieringsmogelijkheden te bekijken, is een dergelijk groot project eenvoudig haalbaar. De gemeente Rheden verwacht haar investering al in 2017 te hebben terugverdiend. Wanneer volgt de rest van Nederland?

Deze blog is eerder verschenen op Ambtenaar 2.0